Es publica un nou estudi sobre la història de la filosofia a l’Ateneu Barcelonès

L’anterior ponent de la Secció, Jordi Jiménez Guirao, publica un estudi sobre les Conferències Filosòfiques que van tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès l’any 1929.

Aquest cicle de conferències va ser promogut per l’advocat, escriptor, polític i economista Pere Coromines, qui va ser President de l’Ateneu Barcelonès (1928-1930) i de qui enguany celebrem el 150è aniversari del seu naixement. Les conferències van aplegar per primer cop als millors filòsofs de casa nostra, la majoria catedràtics de la Universitat de Barcelona, com Jaume Serra Húnter, Joaquim Xirau, Tomàs Carreras Artau, Francesc Mirabent o August Pi-Sunyer. També hi van participar Josep Farran i Mayoral i Ramon Roquer, entre d’altres.

Els actes van tenir un èxit de públic sense precedents i van marcar un punt d’inflexió en la divulgació de la filosofia acadèmica entre la ciutadania.

Podeu llegir l’article al darrer número l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia.